Kategorier
Artikel

Kreativitetsmanifest – för friare kommunikation

 • Alla får skriva. Orden är allmän egendom och du kan förändra för dig själv och andra genom att använda dem.
 • Din berättelse är värd att höras, bara du kan berätta den på sättet som du gör.
 • Du kan aldrig skriva för alla – men du kan förändra stora och små saker för dem du berör.
 • Orden föds i nyfikenhet och längtan – berättelsen finns överallt. Lär dig se den.
 • Skrivande och kommunikation är levande kompetens. Sluta aldrig öva. Sluta aldrig formulera dig.
 • Ingenting är för litet. Allting summeras i detaljerna – för stora penseldrag döljer det intressanta.
 • Ingenting är enkelt, allt är komplext, ingenting blir färdigt – och det är en bra sak.
 • Älska processen, se processen, njut processen. Resultatet kommer.
 • Kreativitet är frihet. Ord är din rättighet. Du bestämmer.
 • Kreativitet är inte bara kopplat till konstnärskap – det är ett sätt att se på livet.
 • Kreativiteten lever på reflektion, tristess, tacksamhet, kunskap och fruktbara relationer.
 • Kreativitet är att säga ja istället för nej.
 • Kreativitet påverkar alla områden i ditt liv.
 • Respektera din kreativitet, så kommer den att respektera dig.
 • Skrivandet och läsandet hjälper dig att förstå dig själv och andra.
 • Bry dig inte om vad andra säger. De har sina egna slag att utkämpa.

Medlem

Lämna ett svar