50% rabatt för resten av livet!

Bli medlem före 31 augusti – få 50% rabatt för resten av livet! Skrivplaneten tar sakta men säkert form och jag vill att så många som möjligt ska kunna landa på den . Planeten växer i symbios med sina medborgare och ju fler vi är, desto roligare. Dessutom påverkas innehållet positivt av er som deltar, diskuterar och använder materialet. Därför! Ni som är modiga nog att haka på så här i början – när allt är under uppbyggnad – får… läs mer >

Spår: Vänd perspektiven

Utmana dig själv att tänka nytt och annorlunda när du producerar texter för att hitta till ett skrivande med fler dimensioner. Att vända på perspektiven är ett förhållningssätt. För att åstadkomma förändring och börja addera det nya tankesättet, behöver du göra övningarna flera gånger och återkomma till dem över tid. Du behöver helt enkelt regelbundet påminna dig själv om att vända på perspektiven för att så småningom göra det mer automatiskt när du letar inspiration till nya artiklar eller böcker… läs mer >

Workshop – Skrivande och storytelling

Ett halvdag med övningar och samtal som förflyttar dig närmare din personliga historia. Passar bra i grupper med chefer och ledare – stämningen i rummet blir öppen och utforskande. Tillsammans letar vi oss tillbaka, vänder upp och ner på oss själva och letar de personliga detaljerna istället för de stora dragen. Vi tar reda på hur de personliga historierna kan få fäste i företagets storytelling och i kommunikationen med både medarbetare och kunder. Allt sker genom skrivandet, orden och de… läs mer >

Workshop – Kreativitet och skrivande

En kreativ injektion – via orden. En heldagsworkshop för dig som vill utforska din kreativitet genom det skrivna ordet. En dag för att hitta nya infallsvinklar, modigare förhållningssätt och frigöra tankarna genom övningar, diskussion och reflektion. Kanske förändrar du din föreställning om vad skrivandet kan betyda för dig? Kanske hittar du vägar som förnyar dina texter? Kanske vidgar du synen på ditt eget skrivande? Kanske hittar du nya dimensioner i dig själv? Lämna prestationsångesten – ta med humorn, hela dig… läs mer >