Längd: 10 min
Frekvens: Varje morgon
Syfte: Hitta hemliga sidor hos dig själv. Få ett effektivt kreativt verktyg helt gratis.

Bevaka dina drömmar

Nattliga drömmar fascinerar. Visar upp landskap och händelser från platser långt där inne, under ytan, bakom dig själv. Ett eget parallellt liv som uppstår i ett obevakat ögonblick. Vad är det du ser? Vilka historier försöker du berätta för dig själv – om dig själv? Börja använda dina drömmar som… läs mer >

Längd: 30 min
Frekvens: När du vill.
Syfte: Att se att du bär på mer än du tror. Hitta kreativiteten i begränsningen.

Fyra ord – ett tema

En liten gullig övning som, tack vare sin begränsning, verkligen sätter igång hjärnan. Den kan upplevas som klurig, men när du knäcker koden kan du upptäcka att du besitter massa berättarförmågor på väldigt liten ”yta”.… läs mer >

Längd: 10 - 60 min
Frekvens: Regelbundet och vid behov.
Syfte: Stänga ute visuella intryck för att få nya kreativa bilder.

Blunda – så att du kan se

Den här övningen härstammar från meditation, men är mindre laddad med prestation – därför tycker jag mycket om den. Den har växt fram över tid och jag insåg inte vilken potential den har förrän ganska nyligen, när något extraordinärt inträffade för mig när gjorde den. Det verkar enkelt, men inte… läs mer >

Längd: 30 min
Frekvens: 7 dagar i sträck.
Syfte: Öppna upp din ton samt hitta nya dimensioner i ditt övriga skrivande.

En dikt om dagen…

Du har det i dig – det tar bara lite olika lång tid för oss att locka fram det. Jag snackar om det förunderliga språket, de otippade orden, det känslomässiga och vackra. Vi kan kalla det för “det poetiska”, för att göra det enkelt. Här kommer en övning, eller kanske… läs mer >

Längd: 30-60 min/gång
Frekvens: Regelbundet.
Syfte: Hitta tillbaka till scener och bilder som du annars kanske tappar bort för alltid.

Skriv ur minnet

En övning för dig som vill vända dig om och se bilder av dig själv i förfluten tid. Varför? För att där finns massa spännande minnen gömda – viktiga för att förstå vem du är idag. Jag gör den här övningen regelbundet och upptäcker hela tiden andra aspekter, får fler… läs mer >

Längd: Mellan 30-60 min
Frekvens: Regelbundet och vid behov.
Syfte: Att göra dina texter mer levande, mänskliga och minnesvärda.

Dialogen som inspiration

Vi kommunicerar med bilder, ljud, blickar, ord, texter – och kanske viktigast av allt: samtalet. Det här är en övning i att använda dialog i din kommunikation när du skriver för marknadsföring eller i artikelform. Öva dig i att hitta dialogen, skriva den och låta den bli drivande i din… läs mer >

Längd: 60 min
Frekvens: En eller flera gånger.
Syfte: Få nya ord och vinklar på historien om dig själv

Lista dina galna talanger

Vi människor – oavsett utseende, kön, läggning, bakgrund, åsikter – är av samma skrot och korn. Vi har samma behov av kärlek, mat, sömn och kreativitet (det senare är min egen övertygelse, alla håller säkert inte med). Men egenheterna vi utvecklat genom livet är bara våra egna. Du tänker nog… läs mer >

Längd: 90 min
Frekvens: En gång men upprepa gärna
Syfte: Sluta vara rädd för dina rädslor - använd dem som verktyg i ditt skrivande.

Vad är du rädd för?

För att kunna använda hela ditt känsloregister när du skriver, vill du ha koll på vilka känslor du har och hur de manifesterar sig i ditt liv. Du har en guldgruva att ösa ur inom dig själv: situationer, lärdomar, minnen. I den här övningen ska du blicka inåt för att… läs mer >

Längd: 60 min
Frekvens: Regelbundet.
Syfte: Bredda ditt perspektiv på hur du kan berätta din story.

Tre olika berättarperspektiv

Experimentera med din berättarförmåga och upptäck nya sätt att se. Det här är en övning där du får prova på hur perspektivet kan förändra en texts innehåll, förskjuta blicken och få en och samma situation att öppnas upp och visa fler nivåer. Övningen är bra ur ett rent skrivtekniskt perspektiv,… läs mer >

Längd: 60 min
Frekvens: Regelbundet.
Syfte: Öva på att berätta en historia på flera sätt.

Berätta eller visa

Det är skillnad mellan att berätta en rak historia och att visa i bilder när du skriver text. Det är två olika metoder som fungerar var för sig – eller i kombination. Öva på de olika metoderna för att göra dina texter mer levande. Det gynnar dig oavsett vilken typ… läs mer >