Workshop – Kreativ kommunikation för egenföretagare

En heldagsworkshop för dig som är egenföretagare och vill blåsa nytt liv i din kommunikation. Du vill kommunicera ditt varumärke och dina tjänster med personlig tonalitet och större kreativ energi i sociala kanaler, bloggar, artiklar och utskick. Vi utforskar nya dimensioner i ditt sätt att skriva – hittar flera språkliga… läs mer >

Workshop – Skrivande och storytelling

Ett halvdag med övningar och samtal som förflyttar dig närmare din personliga historia. Passar bra i grupper med chefer och ledare – stämningen i rummet blir öppen och utforskande. Tillsammans letar vi oss tillbaka, vänder upp och ner på oss själva och letar de personliga detaljerna istället för de stora… läs mer >

Workshop – Kreativitet och skrivande

En kreativ injektion – via orden. En heldagsworkshop för dig som vill utforska din kreativitet genom det skrivna ordet. En dag för att hitta nya infallsvinklar, modigare förhållningssätt och frigöra tankarna genom övningar, diskussion och reflektion. Kanske förändrar du din föreställning om vad skrivandet kan betyda för dig? Kanske hittar… läs mer >