Vad är syftet med att läsa? Vi läser för att förstå tankar: antingen någon annans tankar eller våra egna, tidigare tankar. Den här karakteriseringen av läsningens funktion riktar uppmärksamhet mot det faktum att en annan mental handling måste har föregått läsandet – den mentala handlingen att skriva.”

Citatet kommer från boken Den läsande hjärnan av Daniel T. Willingham, professor i kognitiv psykologi. I samma bok citerar Willingham poeten James Russell Lowell – 

Böcker är som bin som bär befruktande pollen från ett intellekt till ett annat.”

Sug på den en stund. Ain’t it beautiful? Om vi i det citatet skulle byta ut ordet ”böcker” till ”skriven text i största allmänhet” så tycker jag att vi får en ganska målande bild av hur kommunikation fungerar och varför den är betydelsefull och stark som överföring av idéer mellan människor. 

Läs hela artiklen på Motivation.se.