Kategorier
Övning

Övning: Jag är en kamera

Om skrivövningen
Längd 60 min/gång
Frekvens Upprepa regelbundet
Syfte Få syn på hur du ser dig om i världen

För att producera text behöver du iaktta – oavsett vad du skriver. Du behöver se din omgivning – människorna, händelserna, rummet och naturen, känslorna och mötena. Alla dina intryck går in i dig, landar i hjärnan, processas och tolkas för att till slut uttryckas i ord. Därför är det viktigt att kunna “metaanalysera” ditt sätt att iaktta omvärlden. Hur du ser kommer att speglas i vad du skriver och på vilket sätt du formulerar det. Hur du tolkar omgivningen blir…

Hej!

Vad kul att du vill läsa det här – men du måste bli betalande medlem först.


Frida Spikdotter Nilsson
– det är jag som står bakom Skrivplaneten.

Bli medlem

Kvartalsmedlemskap

Kvartalsmedlem

Årsmedlemskap

Årsmedlemskap