Kategorier
Workshop

Workshop – Kreativitet och skrivande

En kreativ injektion – via orden. En heldagsworkshop för dig som vill utforska din kreativitet genom det skrivna ordet. En dag för att hitta nya infallsvinklar, modigare förhållningssätt och frigöra tankarna genom övningar, diskussion och reflektion.

Kanske förändrar du din föreställning om vad skrivandet kan betyda för dig? Kanske hittar du vägar som förnyar dina texter? Kanske vidgar du synen på ditt eget skrivande? Kanske hittar du nya dimensioner i dig själv?

Lämna prestationsångesten – ta med humorn, hela dig själv och ett öppet sinne! Det kommer inte kunna bli annat än roligt, spännande och till och med rörande.

Vad gör vi?

  • Varierade skrivövningar som stretchar och utmanar ditt skrivsinne – individuellt och i grupp. (Någon har beskrivit övningarna som “att få presenter!”)
  • Dela texter och tankar med varandra i gruppen – ge och ta emot feedback på det som skrivs i rummet.
  • Diskussion och reflektion kring det kreativa skrivandets möjligheter och hinder.
  • Praktiska tips kring flow, struktur, idéarbete samt frågestund enligt önskemål som kommer upp i gruppen.

Målgrupp: Alla som använder skrivande som uttryck – i jobbet eller utanför. Alla som vill utforska synen på sin egen kreativitet och utmana sitt skrivande jag. Samt alla som tycker om att ha roligt under tiden.

Tid och rum och praktikaliteter?

  • Hålls främst i Stockholm.
  • Heldagsworkshop – cirka 6 timmar (ofta med möjlighet att hänga kvar en stund efteråt och ventilera ett och annat…).
  • Kaffe, te och någon sorts fika/frukt bjuds under dagen – lunch på egen hand.
  • Workshopen är analog och skärmfri.

Pris: 3.500 kr (ex moms)/deltagare.

Om det finns önskemål att jag kommer till ert företag ser vi över ett passande upplägg och pris blir enligt offert.


Kommande workshoptillfällen

Kvartalsmedlemskap

Kvartalsmedlem

Årsmedlemskap

Årsmedlemskap