Workshop: Personlig utveckling genom skrivande

Välkommen till en workshop som hålls i kreativt samarbete mellan Frida Rosengren Chahine och Frida Spikdotter Nilsson.

Vad?

En lugn och respektfull workshopdag där du, tillsammans med gruppen, utforskar dimensioner av dig själv med det kreativa skrivandet som metod. Genom skrivövningar, samtal och guidning får du möjlighet att hitta orden som beskriver det som ligger på djupet i din egen personliga berättelse. Övningarna öppnar upp för nya insikter och skrivprocessen hjälper dig att förstå samband inom dig själv.

För vem?

Workshopen riktar sig till dig som är nyfiken på sambandet mellan personlig utveckling och förmågan att sätta ord på upplevelser och förnimmelser som formulerar dig som människa.

Vilka är Fridorna?

Frida Rosengren Chahine – är samtalsterapeut, coach, handledare och lärare i psykosyntes. Hon har väglett och utbildat hundratals klienter och studenter på bland annat HumaNova. Hon står bakom företaget NikademaAkademin och är verksam på Mamita Sthlm, där hon tar emot sina klienter.

Frida Spikdotter Nilsson – håller workshops och coachar i kreativt skrivande och personlig kommunikation. Hon jobbar med författare, kommunikatörer, egenföretagare som vill kommunicera från hjärtat och beröra. Frida har jobbat med skrivande i över 20 i år i olika roller och anlitas framförallt som en kreativ igångsättare för annorlunda kommunikation i olika former. Driver Skrivplaneten.se – ett medlemsnätverk för digital skrivutveckling och kommunikation.

Om du känner “Yes!” – boka din plats nedan!
[pmpro_advanced_levels layout="div" layout="2col" back_link="0" discount_code="1" ]